Entreprenør

Vi utfører det meste innen asfaltering av plasser, veier, gangveier, fortau, parkerings-hus og trikkeskinner.

Asfaltering for entreprenører

Når vi sier entreprenør tenker vi på deg som kjøper asfalt som proff,

enten dere har gravd, laget en parkeringsplass eller et veianlegg.

Ring eller send mail for en befaring så avtaler vi pris og tid for utførsel.

 

bjorn@arcticasfalt.no / tlf: 971 46 685

sjur@arcticasfalt.no / tlf: 948 83 513

 

 

 Asfaltering i Oslo sentrum