«Lokalvegen Sandvika – Emma Hjorth» var ett prosjekt hvor vi i samarbeid med Isachsen og Implenia bygde om det gamle veinettet fra Sandvika sentrum til Emma Hjorth. Prosjektet besto av ny oppbygning av veier, gang- og sykkelveier, og 5 rundkjøringer som tilsammen utgjorde over 16 000 tonn med asfalt.

Industriveien med nytt sykkelfelt.
Ny bro som binder Industriveien og Brynsveien sammen